خواص زرشک

زرشک خاصیت آنتی بیوتیکی دارد.

زرشک برطرف کننده بواسیراست.

زرشک خاصیت ضدسرطانی دارد.

زرشک کاهش دهنده سنگ صفرا است.

زرشک برطرف کننده یرقان است.

زرشک کاهش دهنده فشار خون است.

زرشک کاهش دهنده تب است.

پودر زرشک

خواص زرشک

زرشک خاصیت آنتی بیوتیکی دارد.

زرشک برطرف کننده بواسیراست.

زرشک خاصیت ضدسرطانی دارد.

زرشک کاهش دهنده سنگ صفرا است.

زرشک برطرف کننده یرقان است.

زرشک کاهش دهنده فشار خون است.

زرشک کاهش دهنده تب است.

فرآورده های پودر زرشک

1-چای زرشک

یک ساشه پودر زرشک چهار گرمی را در یک لیوان چای داغ ریخته و پس از هم زدن و حل شدن آن را میل نمایید .

2-طعم دهنده غذایی :

پودر زرشک یک طعم دهنده غذایی طبیعی است میتوان یک ساشه پودر زرشک را بر روی مرغ سرخ شده ، کباب ، اسنک ، و …. ریخته و از طعم ترش آن لذت برد .

3- چای کامپوچای زرشک :

یک ساشه را در یک لیوان چای کامپوچا ریخته و پس از همزدن میل نمایید طعم جدید آن برای بعضی از افراد جذاب است .

4- بستنی زرشک :

اضافه نمودن پودر زرشک به شیر میتواند تولید بستنی زرشکی نماید فرمول آن به شرح زیر است ….

5- فرآورده های تخمیری :

ممکن است شما تصمیم بگیرید پودر زرشک را با آب مخلوط کرده و آب زرشک میل نمایید لاکن جذابیت این فرآورده به ذائقه شما مرتبط است چنانچه پودر زرشک را با آب خیلی رقیق نمایید و بماند فاسد گشته و کپک میزند ولی اگر به میران دو نیم برابر وزنی پودر زرشک با آب مخلوط نماییم و بماند تخمیر خواهد شد و میتوانید در فرآورده هایی مانند سرکه و ترشی استفاده کنید .